Начална страница

Този сайт е за всеки, който може да е станал жертва на трафик на хора, за тези, които биха желали да получат повече информация, както и за тези, които знаят за някой, който може да е жертва на трафик на хора.
Този уеб сайт обяснява какво можете да направите, ако сте жертва на трафик на хора, за да се измъкнете от ситуацията на експлоатация, в която се намирате. Други са успели да се измъкнат от това положение и са говорили с полицията. Информацията, която се намира на този уеб сайт, се отнася за следните групи:


  • Лица пребиваващи в Нидерландия, например жертви на мними любовници

  • Граждани на държави от ЕС
  • Граждани на държави извън ЕС
  • Пълнолетни; 18+
 
  • Непълнолетни; 18-


Изтеглете брошурата тук.

"Работех в пералня, 6 нощи седмично, 12 часа на нощ. Изкарвах по 2,80 евро на час. Условията бяха много лоши. Трябваше да работим незащитени с опасни химикали. Изгорих си ръцете." Барид | Индия